განცხადება

ა (ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლა ა ც ხ ა დ ე ბ ს პირველკლასელთა რეგისტრაციას 2022-2023 სასწავლო წლისთვის  2022 წლის 1 მარტიდან 27-მაისამდე შენიშვნა:  რეგისტრაციას გაივლიან მხოლოდ ის მოსწავლეები, რომელთა ასაკი შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს (რომელთაც 6 წელი შეუსრულდებათ 14 სექტემბერის ჩათვლით).  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  2007 წლის 16 აგვისტოს ბრძანება #675 საფუძველზე, მშობელმა მოსწავლის პირველ კლასში ჩასარიცხად უნდა წარადგინოს, შემდეგი დოკუმენტები: მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე  (ივსება ადგილზე); დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი; ორი ფოტო სურათი 3X4… Continue reading განცხადება