წრეები

წმიდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლის

სახელოვნებო და საგნობრივი წრეები – 2021-2022 სასწავლო წელი
2021-2022 სასწავლო წლის საწრეო გაკვეთილების განრიგი
საწრეო გაკვეთილების  განრიგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 სასწავლო წლის საწრეო განრიგი საწრეო გაკვეთილების განრიგი- 2020-2021

2019-2020 სასწავლო წლის საწრეო განრიგი

 

 

წმიდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლის

2018-2019 სასწავლო წლის წრის განრიგი