ტექ–პერსონალი

N სახელი, გვარი დაკავებული თანამდებობა  ტელეფონი
1  ლელა გოგავა ისტ. მენეჯერი  599 754826
2  ია  გოტიაშვილი საქმეთამმართველი 555 758578
3 ელიკო ასკურავა ბიბლიოთეკარი 579 152140
4 ლევანი ბოხუა ტექნიკური მენეჯერი 598 788328
5 გია წოწორია დარაჯი  593 144775
6  დავით  ტყეშელაშვილი დარაჯი  577 377173
7

 

8

მარინა ლეჟავა

 

თეა  ანდღულაძე

დამლაგებელი

 

დამლაგებელი

 574 058698

 

551 143520