სასკოლო სასწავლო გეგმა

 

წმინდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლის

სასკოლო სასწავლო გეგმა

სსგ – სასკოლო სასწავლო გეგმა 2021-2022სასწავლო წელი

სასკოლო სასწავლო ბადე 

 სასკოლო სასწავლო ბადე  გეგმა 2021-2022 სასწავლო წელი

სასკოლო სასწავლო კალენდარი

სასკოლო სასწავლო კალენდარი 2021-2022 სასწავლო წელი.

სასკოლო გრიფირებული სახელმძღვანელოები

 სასკოლო გრიფირებული სახელმძღვანელოები – 2021-2022 სასწავლო წელი

დამრიგებლის დებულება

დამრიგებლის დებულება 2021-2022  სასწავლო წელი

კათედრის დებულება

სსგ  კათედრის დებულება  2021-2022 სასწავლო წელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 სასწავლო წლის სასკოლო სასწავლო ბადე

 

სასკოლო სასწავლო BADE-გეგმა 2020 – 2021

 

კალენდარი 2020-2021 სასწავლო წლის

 

 

 

   2019-2020 სასწავლო წლის

სასკოლო სასწავლო გეგმა

სასკოლო სასწავლო გეგმა 2019-2020

კალენდარი 2019-2020 სასწავლო წელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 სასწავლო წლის სასკოლო სასწავლო გეგმა

 სასკოლო სასწავლო გეგმა 2018-2019