მისია

წმიდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლის მისია

სკოლის მისიაა:

           აღზარდოს მართმადიდებლური, დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი მომავალი თაობა, რომელიც არის ზნეობრივი, განათლებული, მიმტევებელი, იცავს ქვეყნის ტრადიციებს, კულტურულ, სულიერ და მატერიალურ ღირებულებებს, რომელიც შეძლებს საზოგადოებაში სწორი ორიენტაციას.
სკოლა ახორციელებს სასწავლო–სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, რომლის ცენტრში დგას თითოეული მოსწავლე და ყველაფერი კეთდება მისი ნიჭის და შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენისათვის და განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის.
სკოლა მისიის განსახორციელებლად ნერგავს თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიებს, აწყობს სასწავლო–სამეცნიერო და შემოქმედებით ღონისძიებებს, დისპუტებს, კონფერენციებს, მოლოცვებს, ლაშქრობებს, საქართველოს ისტორიულ–გეოგრაფიულ მოკვლევებს.