ბიბლიოთეკა

 

წმინდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლის

ბიბლიოთეკის დებულება

2021-2022 სასწავლო წელი

სკოლის ბიბლიოთეკის დებულება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

 

 

 

წმიდა ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლის

ბიბლიოთეკის დებულება