ადმინისტრაცია

N

სახელი და გვარი თანამდებობა

ტელეფონი

1 ეკა კოპალეიშვილი დირექტორი

555 57 37 49

2 მღვდელი ზურაბი (კოპალეიშვილი) ფინანსური დირექტორი

551 30 93 36

 3 ნარგიზი ბექაია დირექტორის მოადგილე სასწავლო-აღმზრდელობით დარგში          555 30 07 97
4 ქეთინო ჭოხონელიძე ხარისხის მართვის მენეჯერი

555 51 03 55

5 ნინო ჭიპაშვილი კოორდინატორი

593 36 34 66

6 მამუკა ლეჟავა დირექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგში (მნე)

568 69 35 33

7

 

8

ლელა გოგავა

 

მარინა გრიგოლია

ისტ. მენეჯერი

 

ბუღალტერი

599 75 48 26

 

568 49 11 99